Setare tastatură românească pe un calculator Linux

În Linux sunt suportate 5 aranjamente diferite de tastatură. Majoritatea utilizatorilor folosesc aranjamentul Programmers care se aplică tastaturilor fizice de tip US. Aranjamentul mapează caracterele diacritice pe tasta Alt din partea dreaptă astfel:

ă – Alt-drepta + a
ș – Alt-drepta + s
â – Alt-drepta + q
ț – Alt-drepta + t
î – Alt-drepta + i

Aranjamentul secundar din standardul SR 13992:2004

Aranjamentul secundar din standardul SR 13992:2004

Pentru a activa acest aranjament, deschideți un terminal și introduceți comanda setxkbmap:

$ setxkbmap ro

Setarea localelor pentru limba română se face în felul următor:

$ export LANG=ro_RO.UTF-8
$ locale
LANG=ro_RO.UTF-8
LC_CTYPE="ro_RO.UTF-8"
LC_NUMERIC="ro_RO.UTF-8"
LC_TIME="ro_RO.UTF-8"
LC_COLLATE="ro_RO.UTF-8"
LC_MONETARY="ro_RO.UTF-8"
LC_MESSAGES="ro_RO.UTF-8"
LC_PAPER="ro_RO.UTF-8"
LC_NAME="ro_RO.UTF-8"
LC_ADDRESS="ro_RO.UTF-8"
LC_TELEPHONE="ro_RO.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="ro_RO.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="ro_RO.UTF-8"
LC_ALL=

O serie de informații tehnice referitoare la Unicode, fonturi, alte mapări de tastatură, precum și drivere de tastatură pentru Windows, găsiți pe saitul lui Cristian Secară la www.secarica.ro.

 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s